Voegen

Voegwerk is in hoge mate bepalend voor het karakter van een gebouw.

Daar het voegwerk het metselwerk beschermt, dient aan de voorbereiding van goed voegwerk de nodige zorg besteed te worden. Zowel de voorbereiding, de uitvoering als nazorg zijn bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit. Wij kunnen voor uw de verschillende voegsoorten aanbrengen.

Voegen

Meer informatie over onze andere werkzaamheden? klikĀ hier.